ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 2/2560

by kannapat @September,26 2017 14.09 ( IP : 110...199 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 960x720 pixel , 104,907 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,621 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,807 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,931 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,008 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,564 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,825 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,909 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,116 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,422 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,825 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,392 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,257 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,148 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,708 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,052 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,072 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,364 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,430 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,861 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,042 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,907 bytes.

20 - 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชลธี A โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 2/2560  โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 2 เร่ืองสำคัญ เรื่องที่ 1  ร่างกรอบยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ปี 2560 - 2564  โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลักที่นำเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ (1) ร่างยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน  (2) ร่างยุทธศาสตร์ด้านคนวัยทำงาน (3) ร่างยุทธศาสตร์ด้านคนสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง และ (4) ร่างยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล  และเรื่องที่ 2 เรื่องโครงสร้างคณะทำงาน และการเสนอชื่อบุคคลร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 3 ชุด ได้แก่  (1) คณะทำงานวิชาการและการจัดการความรู้ (2) คณะทำงานประสานเครือข่าย  และ (3) คณะทำงานสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการกลุ่มย่อยในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของของทุกภาคส่วน และนำเสนอเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีความครอบคลุมมากที่สุด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8633
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง