ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 4/2560

by kannapat @October,17 2017 13.19 ( IP : 110...146 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 960x720 pixel , 73,837 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 49,551 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,586 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 57,803 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,472 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 46,388 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,383 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,837 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,021 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,418 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,972 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 52,424 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,859 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 58,438 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,945 bytes.

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเรือนไทยในบาง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 และภาคเครือข่าย จำนวน 16 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้นยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ยุทธศาสตร์ด้านคนวัยทำงาน โดยนายพงษา ชูแนม และนายทวีวัตร เครือาย ยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง โดย ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน และยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล โดย ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี ที่ประชุมได้มีการให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์จนเกือบสมบูรณ์เพื่อที่จะได้นำเข้าพิจารณาในการประชุม กขป. เขต 11 ครั้งที่ 3/2560 ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1545
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง