ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม

 • photo , 960x720 pixel , 82,788 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,681 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,278 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,496 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,451 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,356 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,386 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,610 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,550 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,907 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,379 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,292 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,561 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,143 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 50,434 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,993 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,648 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,780 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,946 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,791 bytes.

วันที่ 26 ตุลาคม 2561  เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 นัดภาคีเครือข่ายจากการ Mapping ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม ทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน มาทำความรู้จักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ มานิ อุรักลาโว๊ย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่มีราวๆ 800 คน และกลุ่มเปราะบางทางสังคมอาทิ คนไร้บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยติดเตียง เด็กกำพร้า คนที่สังคมต้องดูแลช่วยเหลือ ราวๆ 10,000 คน ถือว่าเป็นงานช้างที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ด้วยปัญหาทางสังคมที่ปรากฏเป็นปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งนี้ ฐานแห่งปัญหาที่สะสมตัว มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และซับซ้อนกว่าที่คิด เป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนาน

การได้มาเห็นภาพรวม พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในภาพรวม จะช่วยให้เราเห็นการเชื่อมโยงการทำงานซึ่งมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และจำเป็นที่จะต้องปรับบทบาทและสร้่างเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน

เป้าหมายที่จะต้องดำเนินการ 1)แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐาน 2)ให้เข้าถึงปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมหนุนการทำงานในรูปแบบกลไกกลาง เวทีกลาง ความรู้กลาง ข้อมูลกลาง และการประสานเชื่อมโยง ปรับระบบในเชิงนโยบายสาธารณะในอนาคต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9922
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง