ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 3/2560

by kannapat @September,26 2017 14.52 ( IP : 110...199 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 960x720 pixel , 58,608 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,977 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,327 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,547 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,716 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,036 bytes.
 • photo , 960x728 pixel , 105,348 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,037 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,767 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,182 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,676 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,288 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,561 bytes.

16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11  พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเติมเต็มยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (๑) ร่างยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน (๒) ร่างยุทธศาสตร์ด้านคนวัยทำงาน (๓) ร่างยุทธศาสตร์ด้านคนสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง และ (๔) ร่างยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในแต่ละชุม พร้อมการสรรหาทีมวิชาการที่จะมาช่วยในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ด้วย  และนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ณ เรือนไทยในบาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8633
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง