เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

บทเรียนงานลดละเลิกบุหรี่จากมัสยิดต้นแบบตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

@21 ต.ค. 63 16:32
จากมัสยิดต้นแบบ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชุมชนเข้มแข็งจริงๆมีพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 56%จากทั้งหมดของประชากรในตำบลร่วมปฏิบัติการใช้หลักการตักเตือนในการจัดทำตำบลปลอดบุหรี่ โดยการแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโดยผู้ว่าราชการ จ.สงขลาหัวใจ คือ คณะทำงาน ทีม ต้องประชุมถี่ๆๆ ทั้ง 7 หมู่บ้า

ตลาดเกษตร ม.อ.ปัตตานี ตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพของชาวปัตตานี

@20 ต.ค. 63 14:48
เพิ่งมา เป็นครั้งแรก ตลาดเกษตร ม.อ.ปัตตานีมีสินค้าสำหรับคนทำกับข้าว ทำของกินเล่น คนรักสุขภาพ และคนรักษ์โลกขอบคุณตลาดเกษตรจากการสนับสนุนพื้นที่ ของ ม.อ.ปัตตานี และอำนวยการโดยเกษตรอำเภอเมือง เกษตรจังหวัดปัตตานีสินค้า อาทิ : ผักพื้นบ้าน ผักสวนครัว. พืชเครื่องเทศ พืชอาหาร นม ไข่ ปลากุเลากุ

ชมรมคนหัวใจเพชรและภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อภารกิจร่วมลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ยาสูบในพื้นที่สตูล

@20 ต.ค. 63 11:49
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูลชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุดจังหวัดสตูล และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล จัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 กับสถานประกอบการร้านค้า 23 ร้านค้า ในพื้

ตำบลบางสัก กันตัง พื้นที่ความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@16 ต.ค. 63 08:49
"ตำบลบางสัก"อีกพื้นที่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ระหว่างกปข.เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง/Node flagship สสส.ตรัง อบต.บางสัก นั่นคือ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรังประสานแกนนำท้องถิ่น นำโดยนายกอบต. รองนายก ปลัด นักพัฒน์ ผญ. อสม./อพม. กศน. ร่วม ๓๐ คน โดยมีแกน

เทศบาลตำบลหนองจิก พื้นที่ร่วมพัฒนากลไกเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@14 ต.ค. 63 21:28
"ทต.หนองจิก"คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี พชอ.หนองจิก ทต.หนองจิก จับมือร่วมกันพัฒนากลไกเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ เชิญแกนนำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน อสม. รพ.หนองจิก สสอ. พมจ. และอบจ.ปัตตานีเข้าร่วม ณ ห้องประชุ

"ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง" พื้นที่ความร่วมมือกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@12 ต.ค. 63 21:17
"ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง"อีกพื้นที่ความร่วมมือกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมกับกขป.เขต ๑๒วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นัดนายกอบต. หน.สำนักปลัด ผญ. โต๊ะอิหม่าม ผู้นำชุมชน พมจ. กศน. มาร่วม ขอบคุณท่านนายอำเภอหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา ท่านสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง สะแลแม และทีมพชอ. คุณกัลยา กข

ชวนเที่ยว ‘ตลาดต้นไม้ชายคลอง’ พัทลุง

@11 ต.ค. 63 09:58
ชวนเที่ยว โตลาดต้นไม้ชายคลองโแตกต่างด้วยอัตลักษณ์ ต้นแบบจัดการตลาดเกษตรเพื่อชุมชนโตลาดต้นไม้ชายคลองโ ต้นแบบการจัดการตลาดเกษตรที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค ช่วยรวมกลุ่มเกษตรกร ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ขายความต่าง สร้างสรรค์อัตลักษณ์ หวังขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหาร สู่ภาคใต้แห่งค

"กรมธรรม์ประกันติดบ้านติดเตียง

@10 ต.ค. 63 19:13
ถอดความรู้คณะทำงาน "กรมธรรม์ประกันติดบ้านติดเตียง"(วันหยุด ไม่เคยได้หยุด แถมมีเรื่องดี ๆ มาเล่า)สัปดาห์ก่อน ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง โดยพี่วุฒิชัย นิ่มดำ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ชวนมาถอดบทเรียนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพื้นที่นี้ที่เรียกว่า "กรมธรรม์ประกันติดบ้านติด

ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน ทีมวิชาการ และแกนนำประเด็น กขป.เขต ๑๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

@10 ต.ค. 63 18:11
ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน ทีมวิชาการ และแกนนำประเด็น กขป.เขต ๑๒ ประจำเดือนตุลาคมวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มูลนิธิชุมชนสงขลาสรุปสาระสำคัญ๑.ทางสช.อนุมัติโครงการปี ๖๔ เพื่อให้กขป.แต่ละเขตสามารถร่วมกิจกรรมสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ และเตรียมความพร้อมในการสรรหากขป.ชุดที่ ๒ แ

แผนพัฒนาที่จะต่อยอดของ 35 ฟาร์มตัวอย่างภาคใต้

@7 ต.ค. 63 12:12
แผนพัฒนาที่จะต่อยอดของฟาร์มตัวอย่างภาคใต้สภาพปัญหาและข้อมูลการลงพื้นที่รวมถึงกระบวนการ Workshop ทั้ง 35 ฟาร์มตัวอย่าง การพัฒนาแบ่งเป็น 7 กลุ่มฟาร์มโดยมี1)กลุ่มพัทลุง2)กลุ่มสงขลา3)กลุ่มปัตตานี 14)กลุ่มปัตตานี 25)กลุ่มยะลา6)กลุ่มนราธิวาส 17)กลุ่มนราธิวาส 2ซึ่งได้วางห้วงเวลาเป็น 3 ร

"จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลป่าขาด"

@6 ต.ค. 63 20:02
"จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลป่าขาด"อีกตำบลความร่วมมือกับกขป.เขต ๑๒ ในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม หมออ้น ผอ.รพ.สต.ป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร สงขลา ประสานแกนนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ท้องถิ่น กำนัน/ผญ. อสม. รพ.สต. อสม. ชมรมผู้สูงอายุ อพม. พมจ. ศูนย์ฟ

"เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา รับรอง SGS-PGS รอบ 3"

@6 ต.ค. 63 19:02
"รับรองSGS-PGS รอบ 3"วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา (สสจ. รพ.หาดใหญ่ เครือข่า่ยเกษตรสุขภาพจังหวัด บ.ประชารัฐ มูลนิธิชุมชนสงขลา) ประชุมรับรองแปลงที่ยื่นขอใบรับรอง SGS-PGS songkhla green smile ออร์แกนิค รอบที่3 จากการลงตรวจรวม 17 แปลงผ่านการรับรองทั้งแบ

"ปลูกได้ ขายเป็น จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค" การจัดการสินค้าเกษตรผ่านบทเรียนตลาดต้นไม้ชายคลอง พัทลุง

@3 ต.ค. 63 14:09
"ปลูกได้ ขายเป็น จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค" การจัดการสินค้าเกษตรผ่านบทเรียนตลาดต้นไม้ชายคลองความเป็นมาตลาดชายคลองจากจุดเริ่มต้นผลิตกล้าไม้ป่า สูธุรกิจรับปลูกป่า สู่ความท้าทายมองบริบทต้นไม้ ตลาดต้นไม้ ตามแนวคิดแนวกรีน มองอัตลักษณ์ ตอบโจทย์คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ มุมมองสนองต่อ

กันตังใต้ขยับปรับบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังสูงวัย

@3 ต.ค. 63 10:48
กันตังใต้ขยับปรับบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังสูงวัยKick offโ อย่างเป็นทางการสำหรับโครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโที่ได้รับการสนับสนุนจากโ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โ1 ใน 12โครงการ/พื้นที่โ ในจังหวัดตรังที่ร่วมกันเป็นแนวหน้าขยับงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโ&

ภาคีเครือข่าย สสส. กับภารกิจติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ในพื้นที่ชายแดนใต้

@2 ต.ค. 63 14:16
วันที่ 1 ตุลาคม 2563คุยกันเรื่องบุหรี่ปลายด้ามขวานกับเครือข่าย สสส. ปัตตานี นราธิวาส เคยติดอันดับต้นๆของประเทศ ตอนนี้ตัวเลขขยับดีขึ้น มีตัวอย่างดีๆมาแลกเปลี่ยนกัน ต้องขยายไปให้ได้มากกว่านี้พี่แอนบุษยมาส อิศดุลย์เป็นตัวอย่างดีๆของยะลา ที่ผู้ทรงคุณวุฒิทำงานระดับจังหวัดได้อย่างเข้มแข็งแ

สมาคมอาสาสร้างสุขและภาคีเครือข่าย CSOs จ.ตรังจับมือเพื่อหนุนเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

@2 ต.ค. 63 13:47
พบเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายจังหวัดตรัง ประสานความร่วมมือหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาวันที่ 1 ตุลาคม 63 สมาคมอาสาสร้างสุขร่วมกับหน่วยวิจัยพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพทำหน้าที่เชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประสังคมและองค์กรภาครัฐในการป

"ภาคีเครือข่ายภาคพลเมืองสงขลาชู Songkhla Wallet พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ"

@30 ก.ย. 63 22:01
"ภาคีเครือข่ายภาคพลเมืองสงขลาชู Songkhla Wallet พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ"หนึ่งในประเด็นสำคัญของงานวันพลเมือง ชู Songkhla Wallet หรือ "ถุงเงินสงขลา" เป็นเครื่องมือทางการเงินไม่ให้เงินบาทไหลออกจากต่างชาติ สร้างความเข็มแข็งให้กับสินค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการในท้องถิ่น คนสงขลาใช้เงินสงขลา หาพื้นที่นำร่องดำเ

ภาคีเครือข่ายร่วมหนุนเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง

@25 ก.ย. 63 22:04
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ อีกหนึ่งพื้นที่ความร่วมมือของกขป.เขต ๑๒ , ๔PW สงขลาเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว นำเครือข่ายได้แก่ CM,CG อสม. อสม.เชี่ยวชาญในพื้นที่และตำบลอื่นในอำเภอมาร่วมเรียนรู้และฝึกใช้ระบบเยี่ยมบ้านของ iMed@hom

สมัชชาจังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายบูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง

@24 ก.ย. 63 10:58
กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา/มูลนิธิซะกาตฯ ประชุมหารือ วางแผน/บูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง (ทน.ยะลา) อ.เมือง จ.ยะลา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ร้านอาหารยัสมีน จ.ยะลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานให้ไปในทิศทา

สปสช.เขต 12 ร่วมกับ วพส.ม.อ. ร่วมหารือการประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพเพื่อนำไปใช้สร้างเสริมสุขภาพคนในพื้นที่เขต 12

@21 ก.ย. 63 19:53
วพส. ร่วมกับ สปสช. เขต 12 หารือการประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพเพื่อนำไปใช้สร้างเสริมสุขภาพคนในพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) นำโดย ศ. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ปรึกษา และ ดร. วิทย์โ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรคณะแพทย์ และนักวิชาการ ม.อ. ร่วมกับสำนักงา

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286