เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"ประชุมทีมเลขา ประธานและแกนนำประเด็น กขป.เขต ๑๒"

@15 ม.ค. 64 09:21
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ "ประชุมทีมเลขา ประธานและแกนนำประเด็น กขป.เขต ๑๒"เข้าสู่สถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ รอบนี้จึงใช้การประชุมทั้งแบบมาพบกันที่ศูนย์ประสานงานกับประชุมทางไกลระบบ Zoomมีประเด็นหารือสรุปได้ดังนี้๑.แนะนำเลขาร่วมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คือ คุณประดิษ

ก้าวย่างสำคัญสู่วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยกับ 10 วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง

@15 ม.ค. 64 09:08
ก้าวย่างสำคัญสู่วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยกับ 10 วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังเผลอแปปเดียวก็ผ่านมา 5 เดือนแล้วกับการดำเนินโครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังวันพุธที่ผ่านมา (13 มกราคม 2564) จึงมีการจัดเวทีเชิญพระคุณเจ้าและทีมของทั้ง 10 วัดในโครงการได้แก่

ส่งพลังแรงใจไปให้พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม

@12 ม.ค. 64 17:15
อาสาสมัครร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีอาสาสมัครประมาณ 15 คนร่วมใจช่วยกันแพ็คของใส่ถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำตาลทราย น้ำขวด ขนมขนมต่า

ภารกิจเพื่อพี่น้องโอรังอัสรีบรรพบุรุษดั่งเดิมแห่งปลายขวานทอง

@11 ม.ค. 64 09:58
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ขึ้นภูเขาตามแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี ไปที่ บ้านนากอ อัยเวย์ร อ.เบตง จ.ยะลาเพื่อภารกิจด้วยดูแลบรรพบุรุษดั่งเดิมแห่งปลายขวานทองแห่งนี้ลุล่วงไปด้วยดี 3 เดือนแห่งความพยายาม วันนี้โอรังอัสรีที่มาทับนากอ จำนวน 53 คน มีบัตรประชาชนครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาด้วยสิทธิตามบัตร ปชช. อีก

กองทุนสุขภาพตำบลกลไกเพื่อการกระจายอำนาจการดูแลสุขภาพสำหรับภาคประชาชนในระดับพื้นที่ตำบล/ท้องถิ่น

@7 ม.ค. 64 15:07
กองทุนสุขภาพตำบล ภายใต้สถานการณ์โรคอุบัติใหม่"โควิด"การทำงานเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจึงมีความจำเป็นมากขึ้นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือกองทุนตำบล จึงเป็นกลไกหนึ่งที่กระจายอำนาจการดูแลสุขภาพไปยังภาคประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจ และที่สำคัญคือการเป็นเจ้าของร่ว

พอช.กับภารกิจบูรณาการหนุนเสริมการจัดระบบข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากจนได้มีโอกาสด้านที่อยู่อาศัยเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

@7 ม.ค. 64 15:00
วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคใต้ ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง"เวทีประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 3/2564"ซึ่งได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการบริหารโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทและโครงการบ้านพอเพียงชนบทของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

คนไทยไร้สิทธิ ปัญหาและทางออก

@6 ม.ค. 64 17:02
คนไทยไร้สิทธิ ปัญหาและทางออกทุกวันนี้ประเทศไทยมีคนไทยที่ตกหล่นจากสิทธิสถานะทางทะเบียนอยู่จำนวนมาก คาดการณ์กันว่า คนกลุ่มนี้อาจมีถึงหลักแสนคนโคนไทยตกหล่นโ หรือ โคนไทยไร้สิทธิโ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย แต่ยังไม่ได้รับการกำหนดสถานะบุคคลที่ถูกต้องทำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิพลเมือง

“ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว ศพก. แปลงใหญ่ YSF”

@30 ธ.ค. 63 11:16
โผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว ศพก. แปลงใหญ่ YSFโเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดจงขลา YSF Songkhla ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2564วันที่ 29 ธันวาค

"โครงการดืองันฮาตีจังหวัดสงขลา"

@30 ธ.ค. 63 10:59
"โครงการดืองันฮาตีจังหวัดสงขลา"ดืองันฮาตีหรือด้วยหัวใจ เป็นหนึ่งโครงการเชิงนโยบายที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ โดยนำโมเดลจากประเทศจีนมาทดลองใช้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยคาดหวังให้เกิดการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สงขลาน

"พบปะพี่เลี้ยงจังหวัด​สงขลาเพื่อแลกเปลี่ยน​การทำงานกับ​เด็ก​นอกระบบ"

@28 ธ.ค. 63 20:11
"พบปะพี่เลี้ยงจังหวัดโสงขลาเพื่อแลกเปลี่ยนโการทำงานกับโเด็กโนอกระบบ"หลังจากที่ได้โอนเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโเด็กนอกระบบการศึกษาไปแล้วโ ตอนนี้ทางสมาคมอาสาสร้างสุขและพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลาจัดประชุมแลกเปลี่ยนโการทำงานโ ปัญหาโอุปสรรคโ และสิ่งที่เด็กๆสนใจโ โดยกลุ่มเด็กโในโจ.สง

Fix for you เบาะลมจากถุงน้ำยาล้างไตสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

@28 ธ.ค. 63 20:02
Fix for you เบาะลมจากถุงน้ำยาล้างไตขอขอบคุณ อาจารย์ธำรง เทพรัตน์ ที่ให้น้อง ๆ แผนกช่างยนต์ปี 1 จากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ.สงขลา มาช่วยทีมช่างศูนย์ซ่อม ทำเบาะลม เพราะหลังจากปีใหม่ช่วงเดือนมกราคม 2564 สมาคมอาสาสร้างสุข มีเป้าหมายจะมอบเบาะลมให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้ ตั้งเป้าไว้ประมาณ 20 คนในพื้นที่

เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา

@28 ธ.ค. 63 10:18
เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรีวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา ณ ตาดีกาบ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตุลนำทีมโดย นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อม นายมาซูวัน ดือเระ นายรุสดี จ

จากฐานข้อมูล Imed@home สู่ความร่วมมือในการส่งต่อน้ำใจที่ตำบลน้ำน้อย

@25 ธ.ค. 63 13:50
"ต.น้ำน้อย"ผลจากการบันทึกข้อมูลในแอพฯ iMed@home ของอสม.ตำบลน้ำน้อย ทำให้รู้ความต้องการของกลุ่มประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ นำมาสู่ความร่วมมือในการช่วยเหลือโรงเรียนแสงทองวิทยาได้ประสานงานมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา จึงเกิดการประสานงานส่งต่อข้อมูลความต้องการดังกล่าวไปถึงคณะนักเรียนโรงเรียนแสงท

"อบต.คูหา ยกระดับจัดทำหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากลำบากขยายผล ๑๕ อปท."

@25 ธ.ค. 63 09:59
"อบต.คูหา ยกระดับจัดทำหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากลำบากขยายผล ๑๕ อปท."อบต.คูหา โดยการนำของนายกปัญญา ศรีทองสุข มีนโยบายด้านคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ริเริ่มพัฒนาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลและครอบครัวเป็นเครื่องมือสำคัญ บวกกับการวางรากฐานการสร้

ถอดบทเรียน “โครงการอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19”

@23 ธ.ค. 63 16:53
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โโครงการอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19โ ร่วมกับหน่วยงาน One Home พม. ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๖๐ คนเพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ป

เครือข่าย YSF เชื่อมโยงประสานงานเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

@23 ธ.ค. 63 13:02
นายกรวิชญ์ มาระเสนา ปธ.YSFภาคใต้ พร้อมด้วย น.ส. รัตน์ตกา แป้นแก้ว เลขานุการYSFภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมเวทีการเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)YSF ระดับเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบ

ทีมงาน กขป.เขต ๑๒ ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

@23 ธ.ค. 63 10:22
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เลขานุการ กขป.เขต ๑๒ ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีขอขอบคุณท่านนายอำเภอทุ่งยางแดง ให้โอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน.ส่วนในพื้นที่อำเภอในการประชุมประจำเดือน ณ หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีเพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือกับกขป.เขต๑๒ ใน

ภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

@22 ธ.ค. 63 10:40
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมี นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผอ.ศบ.สต./นพ.สสจ.สงขลา พร้อมด้วย นายซุลกิฟลี ยูโซะ รองผอ.ศบ.

กินอย่างรู้ที่มา ผ่าน APP Green smile

@15 ธ.ค. 63 08:40
"กินอย่างรู้ที่มา"แอพฯ Green smile จะเป็นพื้นที่ให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้พบกันโดยตรง กลุ่มผู้ผลิตในแอพฯเป็นกลุ่มที่ใส่ใจการผลิตแบบไร้สารพิษจากยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และก้าวไปถึงการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในกลุ่ม PGS กลุ่มเหล่านี้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระบวนการของเครือข่ายด้วยการแสดงพิกัดผ่านแผนที่ ข้อม

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286