เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"Songkhla Next Step"

@26 ต.ค. 64 12:19
"Songkhla Next Step"ยุคโควิดมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม จะต้องสมดุลกัน ไปด้วยกัน...ประชุมหารือแนวทางการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Sand Box จังหวัดสงขลาวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กขป.เขต 12 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 12 ภาคีภาคเอกชนใน Hatyai Sandbox Plus, Dannok sandbox หอการค้าจังหวัด สภาอุตส

"ประชุมทีม กขป.ชุดเล็ก เขต 12"

@25 ต.ค. 64 13:14
"ประชุมทีม กขป.ชุดเล็ก เขต 12"วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting และห้องประชุมศูนย์ประสานงานผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเลขาร่วมสช. สสส. สปสช. รองประธานกขป. แกนนำประเด็น/พื้นที่จังหวัด มีวาระสำคัญ 3 เรื่องที่เชื่อมโยงกันดังนี้1.บทบาทกขป.เขต 12 ในการรับมือโควิด-19แกนนำจังห

พลังสตรีพลังแม่บ้านช่วยชมเชียร์คนในครอบครัวลด ละ เลิก บุหรี่

@23 ต.ค. 64 20:40
พลังสตรีพลังแม่บ้านช่วยชมเชียร์คนในครอบครัวลด ละ เลิก บุหรี่วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามบ้านกูบังจามังศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสตูล และแกนนำชุมชนคนสู้บุหรี่ ชุมชนกูบังจามัง ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลจัดให้มีกิจกรรมติดตาม

ทบทวนแผนการเก็บข้อมูลและวิธีใช้ระบบฐานข้อมูลเด็กภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในจังหวัดยะลา ปีที่ 3

@20 ต.ค. 64 15:18
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดประชุมทบทวนแผนการเก็บข้อมูลและวิธีใช้ระบบฐานข้อมูลเด็กภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในจังหวัดยะลา ปีที่ 3 โดยในปีนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องเด็กกับ ความท้าทาย ผลกระทบและสถานการณ์

"เวทีสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตพื้นที่สตูล”

@20 ต.ค. 64 15:11
"เวทีสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตโวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูลเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนประกอบด้วย นางสาวศิริมา ซื้อหา หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคใต้ หารือร่วมกับ นายธ

ยาขมการบูรณาการงาน "ข้อมูลกลาง" เรียนรู้และวางจังหวะก้าวของการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของเครือข่ายพื้นที่ตรัง

@20 ต.ค. 64 11:26
ยาขมการบูรณาการงาน "ข้อมูลกลาง"เชื่อว่าเป็นภาพฝันที่ใครหลาย ๆ คนอยากเห็นฐานข้อมูลกลางโดยเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนเปราะบาง คนยากลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายการทำงานโดยเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังห

"ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

@20 ต.ค. 64 10:31
"ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลามูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะภาคี ร่วมกับพอช.ที่ได้เชิญภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทน.สงขลามาสร้างความร่วมมือภายใต้การทำงานระยะยาวในการจัดการที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเมืองเมืองสงขลาเฉพาะในพื้

"เตรียมทำ SOP เฟส 1"

@12 ต.ค. 64 11:38
"เตรียมทำ SOP เฟส 1"วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะทำงาน Hatyai Sandbox Plus ประชุมร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองผอ.กองสุขภาพระหว่างประเทศ ทำความเข้าใจขั้นตอนแนวทางจัดทำแนวปฎิบัติกลาง(SOP) เตรียมความพร้อมเปิดเมืองรองรับการท่องเที่ยว มีข้อสรุปสำคัญ1.เงื่อนไขสำคัญ วัคซีนตามกำหนด กรณีนี้ตามเ

“ดีป้าใต้ล่าง” จับมือพาเนล พลัสส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

@11 ต.ค. 64 14:41
โดีป้าใต้ล่างโ จับมือ พาเนล พลัส ส่งเสริม การลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จังหวัดสงขลาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภา

ครบรอบ 2 ปี ของ ศป.ดส. กับเส้นทางการทำงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายรัฐและประชาสังคม

@3 ต.ค. 64 12:51
ครบรอบ 2 ปี ของ ศป.ดส. กับเส้นทางการทำงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายรัฐและประชาสังคมการผสานความร่วมมือการทำงานในทุกมิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและสตรีในชายแดนใต้การลงเยี่ยมเคสครอบครัวกลุ่มเปราะบางยังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การชวนมาช่วยเหลือ ศป.ดส. พร

สตูลต้องรอด รวมพลังสู้โควิด 19

@3 ต.ค. 64 12:12
สตูลต้องรอด รวมพลังสู้โควิด 19บ้านท่าขาม ต้องรอด (ร่วมด้วยช่วยกัน)จากได้ติดตามคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 ของบ้านท่าขาม มา 2-3 วัน ตอนนี้พี่น้องที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ได้รับการจัดการอย่างมีระบบเข้าสู่ศูนย์พักคอยและบางส่วนถูกกักตัวที่บ้าน จากทางสาธารณสุขอำเภอ, รพ. ทุ่งหว้า และน้องๆ อสม.บ

"ชุมชนคนสู้เหล้าสงขลา" ร่วมเรียนรู้กิจกรรมปลูกผักสู้โควิด19

@3 ต.ค. 64 11:03
วันที่ ๒๔ กันยายน ๖๔ สวนเบญจพฤกษ์ได้ไปทำกิจกรรม"ชุมชนคนสู้เหล้า" ให้กับพนักงานโรงน้ำแข็งสหะมิตรดำเนิน หาดใหญ่ ร่วมกับสสส.ครั้งที่ ๑กิจกรรม น้อมนำ"เศรษฐกิจพอเพียง"พ่อหลวง ร.๙ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน - งดเหล้า มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤตกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก

ถอดรหัส "สร้างโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยเศรษฐกิจฐานราก"

@3 ต.ค. 64 10:22
ถอดรหัส "สร้างโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยเศรษฐกิจฐานราก"ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียน วิธีคิด และกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่มุ่งสานพลังภาคีเครือข่าย ส่งต่อโอกาส พัฒนาความรู้ ทักษะ นวัตกรรม ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้เรียนรู้ ปรับตัว และสามารถใช้ชีวิตวิถีใ

ภาคีเครือข่ายสตูลและ 6 วัดนำร่องตำบลควนกาหลงกับภารกิจขับเคลื่อนงานวัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดบุหรี่

@1 ต.ค. 64 13:17
วันที่ 30 ก.ย.64 (ช่วงบ่าย)เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตำบลควนกาหลง จัดเวทีหารือ การขับเคลื่อนงานวัดปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ และงานบุญประเพณีปลอดเหล้าบุหรี่ ร่วมกับเจ้าอาวาทและกรรมการวัด 6 วัดในตำบลควนกาหลงได้แก่ วัดควนนิมิตรตาราม , วัดกุมภีล์บรรพต ,วัดควนกาหลง , วัดเขาขาว , วัดวังผาสามั

"กขป.เขต 12 กำหนดแผนดำเนินงาน 4 ปี"

@29 ก.ย. 64 21:48
"กขป.เขต 12 กำหนดแผนดำเนินงาน 4 ปี"วันที่ 28 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ชุดที่สองครั้งที่ 2 มีเรื่องสำคัญคือ1)รายงานความก้าวหน้าการแก้ปัญหาโควิด-19 นำเสนอแนวทางหาดใหญ่ Sandbox plus ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางเขตสุขภาพที่ 12 เสนอให้เ

"นาตาล่วงอ่อนหวาน"

@29 ก.ย. 64 21:41
"นาตาล่วงอ่อนหวาน"คำติดหูที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล่วงหนึ่งในมิติสำคัญที่คณะทำงานเลือกมาขับเคลื่อนในการทำงานครั้งนี้ได้แก่ ด้านสุขภาพ ซึ่งจากข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนนาตาล่วงทั้งกลุ่มสูงวัยและกลุ่มเตรียมเข้าสู่สูงวัยมีแนวโน้มการป่วยด้

"ชุมชนได้อะไรบ้าง ก็ต้องถามชุมชน" บทสนทนาในวงแลกเปลี่ยนการประเมินผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

@29 ก.ย. 64 21:36
"ชุมชนได้อะไรบ้าง ก็ต้องถามชุมชน"หนึ่งในบทสนทนาในวงแลกเปลี่ยนการประเมินผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วนเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 64 ที่ผ่านมากว่า 1 ปีกับการขับเคลื่อนการทำงานภายใต้โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน ครั้งนี้จึงชักชวนคณะทำงานทั้งตัวแทนท้

"แยกขยะได้ไข่แต่ไม่ธรรมดาที่บางรัก"

@29 ก.ย. 64 21:32
"แยกขยะได้ไข่แต่ไม่ธรรมดา"สำหรับแนวคิด รูปแบบกิจกรรมขยะแลกไข่ แม้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับวิธีการที่ชุมชนนำมาใช้เพื่อให้เกิดการจัดการขยะแต่กรณีชุมชนบางรักนั้นแตกต่างออกไป ที่นี่เรื่องราวน่ารัก ๆ ที่ชวนบันทึกเก็บไว้จากการมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในเวทีสะท้อนผลลัพธ์และการสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการจั

การเก็บออมกับภารกิจเตรียมรองรับสังคมสูงวัยที่นาชุมเห็ด

@29 ก.ย. 64 21:30
"ตอนนี้พี่เมามันส์กับการเก็บออมมาก"เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของพี่สุกัญญา นักพัฒนาชุมชนของ อบต.นาชุมเห็ด หนึ่งในทีมคณะทำงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ต.นาชุมเห็ด ที่บอกเล่าการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ในเวทีสะท้อนผลลัพธ์และการเรียนรู้และสรุปบทเรียนการดำเนินงาน เมื่อวันอังคาร 21 กันยายนที่ผ่านม

เตรียมการประเมินผลกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคใต้ตอนล่าง

@29 ก.ย. 64 21:22
วันที่ 18 กันยายน 2564 ประชุมแนวทางการเคลื่อนงานวิจัยประเมินผลกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง Konit Srithong และอาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล วสันต์ ลิ่มรัตนาภิรักษ์กุล ได้ชวนมาเป็นทีมวิจัยประเมินผลกา

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286