เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

กสศ.และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการสังคมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น

@4 ส.ค. 63 09:57
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมช่อลดา นครศรีธรรมราชภาคีเครือข่าย ได้แก่ IHRP สสมส. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีสภาเกษตรกรจังหวัดยะลาห้องเรียนสิทธิมนุษยชนบูคู&

พลังสามัคคีชุมชนบ้านมอแซง ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิด19

@3 ส.ค. 63 16:06
พลังสามัคคีชุมชนบ้านมอแซง ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิด19ได้ยินเรื่องราวพลังสามัคคีของชุมชนบ้านมอแซง ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ในการฝ่าฟันวิกฤติโควิด 19 และช่วงรอมฎอน มาได้อย่างสวยงามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ฤกษ์งามยามดี ทุกอย่างลงตัว จึงได้ลงไปเยี่ยมเยียนแ

ตำบล social lab เทศบาลตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช พื้นที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเขตพื้นที่ ๑๑-๑๒

@30 ก.ค. 63 13:06
สสว.เขต ๑๐ และกขป.เขต ๑๑ จับมือกับกขป.เขต ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาลงหนุนตำบล social lab เทศบาลตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราชพัฒนากลไกจัดระบบฐานข้อมูลตำบลเริ่มด้วยผู้สูงอายุ ต่อไปจะเป็นคนพิการ คนยากลำบาก นำข้อมูลเข้าสู่ระบบแอพฯ iMed@homeวันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ทำความเข้าใจคณะทำงานที่เทศบาล

เครือข่ายเกษตรกรตำบลวังใหญ่ร่วมสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน

@30 ก.ค. 63 12:22
เกษตรกรร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีการฟื้นฟูการ ทำข้าวไร่ พืชร่วมยาง และอาชีพเสริมจากภาคเกษตร เป็นเครื่องมือในการฟื้นความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เป็นฐานอาหารของชุมชน เป็นภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพกาย ใจรูปธรรมที่หลากหลายที่จะขยายผลและสร้างควา

ภาคีครือข่ายตำบลเกตรี รวมพลังร่วมดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ

@25 ก.ค. 63 13:37
วันที่ 23 กรกฎาคม 63ทีมพี่เลี้ยงกลุ่มเปราะบาง ตำบลเกตรี สตูล จากโรงพยาบาลสตูล สมาคมผู้บริโภคสตูล ภายใต้การทำงานร่วมกับ กขป.เขต12ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลโดยเอาฐานข้อมูลเดิมมาบูรณาการ และกำหนดนิยามสำหรับตำบลเกตรีให้มีความชัดเจน เพิ่มเติมคณะทำงานให้ครอบคลุม แบ่งพื้นที่ปฏิบัติการจัดทำ Time line ก

ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๒๗ เรียนรู้การขับเคลื่อนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ เขต ๑๒

@23 ก.ค. 63 21:48
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๒๗ เรียนรู้การขับเคลื่อนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ เขต ๑๒ ได้แก่ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบประเทศไทย สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเครือข่ายพื้นที่ จ.สตูล๑.แรงงานนอกระบบ หมายถึงคนกลุ่

ภาคีเครือข่าย MOU ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอำเภอตากใบ

@22 ก.ค. 63 15:00
วันที่ (16 ก.ค.63) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOUการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังณ โรงพยาบาลตากใบ โดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมชาย&nbs

เส้นทางสู่การเรียนรู้และพัฒนา "ข้าวตรัง" เพราะสุขภาวะคนตรังยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าว

@22 ก.ค. 63 14:51
(1) ก้าวย่างโฆทางเดิน ข้าวยอดม่วง สู่ข้าว GIคำบอกจาก คุณเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ต่อทีมนาข้าวจากจังหวัดตรัง ทั้งกลุ่มนาอินทรีย์ และนาแปลงใหม่ รวม 10 กลุ่มในพื้นที่ รวมถึงผู้แทนภาครัฐทั้งจากสำนักงานเกษตร และทีมสมัชชาส

35 ฟาร์มตัวอย่าง ร่วมพัฒนานวัตกรรมชุมชมอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรภาคใต้

@18 ก.ค. 63 14:16
35 ฟาร์มตัวอย่าง ร่วมพัฒนานวัตกรรมชุมชมอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรภาคใต้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาฟาร์ม โดย เน้น การพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งการกำหนดกรอบเวลา ในอนาคต เป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวโดยการระดมความคิดทั้ง 35 ฟาร์ม ในการจัดทำแผนยุทธศา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑

@15 ก.ค. 63 19:56
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑ผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา/เจ้าคณะตำบล แกนนำจิตอาสา ประธานอพม. อสม. ปลัดอ

"ยุทธศาสตร์พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สวนยางยั่งยืน"

@13 ก.ค. 63 19:30
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชวนกันมาคุยเรื่องโ"ยุทธศาสตร์พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สวนยางยั่งยืน" ที่โสนง.อบต.ท่าข้ามโ เน้นพืชร่วมยาง/สัตว์ร่วมยาง/ชีวภาพและภูมิปัญญาร่วมยางโดย ดร.จรัสศรีโ คณะทรัพยากรโฯโ ม.อ. ผู้ทำงานวิจัย ทุโรียนพื้นบ้านมีสารต้านอนุมูลอิสระ/ต้านมะเร็งสูงมาก

ภูมิคุ้มกันทางใจสู้ทุกภัยในชุมชน"

@11 ก.ค. 63 13:26
"ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน"ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้กล่าวต้อนรับ อาสาสมัครผู้รับการวิจัยโดยสมัครใจและอิสระจากชุมชนแหลมสนอ่อนและตัวแทนจากชุมชนเครือข่าย รวมจำนวน 17 รายในโครงการวิจัย "การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

"เติมบุญ เติมใจ เติมตู้ปันสุข" พลเมืองตรังร่วมเติมพลังใจสู้ภัยโควิด-19

@9 ก.ค. 63 21:39
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563วันแรกในการส่งมอบ ข้าวสารและไข่ไก่พิกัดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง2 ใน 10 จุด สำหรับการส่งมอบของ ในกิจกรรม "เติมบุญ เติมใจ เติมตู้ปันสุข"กิจกรรมที่เพื่อนวิเชียรมาตุ รุ่น 83 (ม.17) ร่วมกันระดมทุนกันเพื่อช่วยเหลือคนยากลำบาก คนเปราะบางที่ได้

เครือข่ายพื้นที่ตำบลเกตรีเดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@9 ก.ค. 63 15:14
เดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดสตูล เป้าหมาย ๒ อำเภอ ๓ ตำบลวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นัดหมายหารือกับแกนนำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน โรงเรียน ตำบลเกตรี อำเภอเมือง มากันพร้อมหน้าทั้งนายกฯ รักษาการกำนัน ผู้นำศาสนาโดยประธานอิสลามจังหวัด ผอ.โ

เครือข่ายพื้นที่อำเภอมะนังกับภารกิจร่วมขับเคลื่อนงานการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@9 ก.ค. 63 14:44
กขป.เขต ๑๒ จับมืออบต.ปาล์มพัฒนา และอบต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยการประสานของสมาคมผู้บริโภคสตูล/ศปจ.สตูลร่วมประชุมกำหนดแนวทางและพัฒนาศักยภาพให้ใช้แอพฯ iMed@homeวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นัดหมายแกนนำท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน หารือความร่วมมือ โดยเริ่มจากแนะนำความเป็นมาและแนวทางของคณะกรรมการเขตสุขภ

เดินหน้ากองทุนวากัฟฯ​ หลังโควิด-19​ คลี่คลาย กองทุนเพื่อการศึกษาสู่สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

@2 ก.ค. 63 14:24
เดินหน้ากองทุนวากัฟฯโ หลังโควิด-19โ คลี่คลายคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโ (กอท.)โ มีมติจัดตั้งกองทุนวากัฟและบริจาคเพื่อการศึกษาสู่สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมโ เมื่อเดือนมกราคมโ ปีนี้โ แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้โมากนักโ อันเป็นผลจากการล้อคดาวน์ประเทศครั้นมีการค

พอช.กับภารกิจหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนพื้นที่นราธิวาสร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

@2 ก.ค. 63 13:07
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พอช.ร่วมกับภาคีพัฒนาและคณะทำงานพัฒนาผู้นำชุมชนภาคใต้ชายแดน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดนราธิวาสที่ห้องประชุมไร่แอลอง ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ร่วมกับนักวิชาการจาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ , ม.สงขลานครินทร์ , ม.

เครือข่ายเยาวชนชายแดนใต้ร่วมเรียนรู้เครื่องมือธรรมาภิบาล "บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน"

@2 ก.ค. 63 11:47
เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม Raise Hotel อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดการอบรมเครื่องมือธรรมาภิบาล "บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน" (Community ScoreCard)ภายใต้โครงการนำร่องบัตรคะแนนศักยภาพชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.ได้ดําเนินโครงกา

ภาคีเครือข่าย Node flag ship ตรัง ร่วมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนภารกิจรับมือ "สังคมสูงวัย"

@1 ก.ค. 63 12:24
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณโ ห้องประชุม๑๑๖โ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังNode Flagship ตรัง ได้จัดประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโโดยมีกลุ่มโ องค์กรโ ภาคีต่างๆในจังหวัดตรังส่งโครงการมายังหน่วยจัดการฯโ๑๒โ โครงการมีคุณสุวณีโ สมาธิโ เป็นผู

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเขต ๑๒

@30 มิ.ย. 63 20:33
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓มูลนิธิชุมชนสงขลา/๔PWสงขลา/กขป.เขต ๑๒ และเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาหารือความร่วมมือกับธกส. ใต้ล่าง ดูแลงานใน ๘ จังหวัด โดยมีคุณกำพล วรรณสมาน เป็นตัวแทนเริ่มด้วยการบอกเล่าแนวคิด แนวทางของ ธกส. ที่มีวิสัยทัศน์ "พัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคนใน

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286