เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เป้าหมายการพัฒนาด้านศึกษา คือ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

@30 พ.ย. 65 12:09
เป้าหมายการพัฒนาด้านศึกษา คือ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมสภาการศึกษาภาคประชาชน และสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดสงขลาท่านใหม่เพื่อปรึกษาหารือแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาภาคีการทำงานด้

"การดูแลกลุ่มเปราะบาง เยาวชนนอกระบบการศึกษา"

@14 พ.ย. 65 15:16
"การดูแลกลุ่มเปราะบาง เยาวชนนอกระบบการศึกษา"นำเสนอโดยนางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง สมาคมอาสาสร้างสุข งานวันพลเมืองสงขลา ปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา๑)บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เป้าหมายหลักคือพัฒนาและส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาวะในพื้นที่ทั้งภาคใต้ ที่ผ่านมาทำงานก

สสม.จับมือ 4 องค์กรพันธมิตรร่วมผลักดันกองทุนซะกาตระดับภูมิภาคชูหลักการอิสลามแก้ไขปัญหาความยากจน

@3 พ.ย. 65 14:18
สสม.จับมือ 4 องค์กรพันธมิตรร่วมผลักดันกองทุนซะกาตระดับภูมิภาคชูหลักการอิสลามแก้ไขปัญหาความยากจนวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. เป็นประธานกล่าวเปิดงานเวทีสร้างความเข้าใจเครือข่ายองค์กรซะกาตระดับภูมิภาค ระหว่างองค์กรพันธมิตรกับต้นแบบกองทุนซะกาต สสม. ณ

สงขลา "ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลักประกันรายได้และคุณภาพชีวิต เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ"

@3 พ.ย. 65 14:05
"ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลักประกันรายได้และคุณภาพชีวิต เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ"เวทีชวนคิดชวนคุยเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่อง หลักประกันรายได้และคุณภาพชีวิต เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จังหวัดสงขลาจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเซาทเทอร์นการ์เด็น เอโรงแรมเซาท

เรียนรู้โมเดลตลาด 4 ร. นครยะลาจะเข้มข้นด้วยพลังคนพลังชุมชนพลังการมีส่วนร่วม

@24 ต.ค. 65 12:11
จาก Workshop สู่การนำการอบความคิด โครงสร้าง 3 โครงสร้าง ที่เป็นโครงสร้างการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของพันธมิตร ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า พัฒนาสู่การจัดการด้วยกระบวนการนำสู่การแก้ปัญหาเดิม ที่จะเป็นนวัตกรรมทางสังคม สู่โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม 3 โครงสร้าง1.โครงสร้างภาคีความมั่นคงทางอาหารจังห

“EU COVID Lesson Learned Exhibition” และหนังสือใกล้(ภัย)ไกลพิบัติ

@21 ต.ค. 65 18:47
17 ตุลาคม นำเสนอหนังสือใกล้(ภัย)ไกลพิบัติ ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานีนพ.สสจ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน โEU COVID Lesson Learned Exhibitionโ เพื่อนำเสนอข้อเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี จากการดำเนินงานภายใต้โครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสามจังหวัดชายแดนใต

แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล

@20 ต.ค. 65 20:39
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูลเปิดตัวแผนงานร่วมทุนฯ ชี้แจงแนวทางการนำเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนดำเนินการผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คนณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น4#แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุข

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา

@15 ต.ค. 65 12:38
สถานการณ์และความต้องการการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลาในปัจจุบันเป็นอย่างไร และรูปแบบแผนงานและกิจกรรมในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเป็นอย่างไร ?เป็นคำถามที่ หลายภาคส่วนมาร่วมกันระดมความคิด เติมข้อมูล ประสบการณ์ และ

เปิดตัวโครงการ “พัฒนาแผนเตรียมความพร้อมและการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ระยะที่ 2”

@11 ต.ค. 65 20:06
Kick off ECHO2 project,ประชุมเปิดตัวโครงการ โพัฒนาแผนเตรียมความพร้อมและการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ระยะที่ 2โวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (SCT)ร่วมกับองค์กรเครือข่ายกลุ่มลูกเหรียง นูซันตาราจัดการประชุมเปิดตัวโครงการ โพัฒนาแผนเตรียมความพร้อมแล

ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พื้นที่ สพป.นราธิวาสเขต 1

@11 ต.ค. 65 11:40
สพป.นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนแกนนำ และคิดดีคิดเป็น สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผลการพัฒนาจากโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ส่งต่อสู่ 10โรงเรียนร่วมพัฒนา เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ ช่วยเหลือ กลุ่มนักเรียนมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเ

ทีมเสริมพลังเยาวชนสื่อสารพิษภัยกัญชา

@10 ต.ค. 65 11:49
ทีมเสริมพลังเยาวชนสื่อสารพิษภัยกัญชาสถานการณ์ทางกฎหมายด้านกัญชายังไม่มีทีท่าจะเกิดกลไกควบคุมการใช้กัญชาอย่างชัดเจน ส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตกอยู่ในความเสี่ยง ท่ามกลางความสะดวกง่ายดายต่อการเช้าถึงยิ่งกว่าเหล้าบุหรี่เสียอีกสสส. (สำนัก 6) จึงได้พัฒนาหน่วยจัดการด้านเด็กและเย

"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5"

@24 ก.ย. 65 09:51
"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5"วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 ประชุมคณะกรรมการโดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมจากอบจ.ปัตตานี เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายในพื้นที่ 3 จว

ปูม้า “จากทะเลสู่เมนูอาหาร”

@22 ก.ย. 65 11:20
วันที่ 21 กันpายน 2565 อบรมเรื่องปูม้า โจากทะเลสู่เมนูอาหารโ ที่ทำจากปูม้าสดๆผ่านไปด้วยดีกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมมีความตั้งใจเพื่อเรียนรู้การแปรรูปอาหารจากเนื้อปูม้าที่มีอยู่ในพื้นที่ของเครือข่ายธนาคารปูม้าใต้ล่าง มอ.ปัตตานีโดยวันนี้มีการสอนแปรรูป 3 เมนู คือ ลูกชิ้นปู น้ำพริกปูมะขามสด และห่อหม

"สุขสุดท้ายที่ปลายทาง"

@22 ก.ย. 65 10:28
รายการสภากาแฟ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565"สุขสุดท้ายที่ปลายทาง"ดร.นพ.สกล สิงหะ หัวหน้าหน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พว.อรพรรณ ไชยเพชรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มนัสนันท์ บุญประสงค์กิจผู้มีปร

โซนนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งการอ่านในงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

@19 ก.ย. 65 10:05
มาพบกับพี่ๆกลุ่มลูกเหรียงได้ในงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ และปัตตานี บาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีในโซน นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน โดย เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประเมินผลลัพธ์ในระดับหน่วยจัดการยะลาประเด็นสำคัญคือการลดอุบัติเหตุและการผลิตผักปลอดภัยเพื่อบริโภค

@18 ก.ย. 65 21:07
17 กันยาบน 65หน่วยจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดยะลาได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประเมินผลลัพธ์ในระดับหน่วยจัดการโดยเชิญพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมดในจังหวัดยะลาที่ขับเคลื่อนในประเด็นสำคัญของจังหวัดคือการลดอุบัติเหตุและการผลิตผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในจังหวัดโดยมีโครงการย่อยเข้าร่วมตามเป้าหมายกิจ

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พื้นที่ภาคใต้จัดเวทีปฐมนิเทศนิเทศผู้รับทุนโครงการย่อยรุ่นที่ 1

@18 ก.ย. 65 20:57
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 พื้นที่ภาคใต้ ได้จัดเวทีปฐมนิเทศนิเทศผู้รับทุนโครงการย่อย รุ่นที่ 1ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล พัทลุง และ ตรังโดยกระบวนการสำคัญ ได้แก่ การทำความเข้าใจเป้าหมายของชุดโครงการที่สนับสนุนให้แก

สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ภารกิจประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ "สานพลังสหวิชาชีพ เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ"

@18 ก.ย. 65 20:34
สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้"หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน และประชาชนในตำบลชะแล้ ได้พยายามที่สร้างสุขภาวะโดยคำนึงถึงการปลุกจิตในการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และรับผิดชอบในสิ่งที่ไปกระทบต่อปัญหาสุขภาวะส่วนรวมธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้จึงเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมืิอของกระบวนการสร้างเสร

“จากชุมชนส่งมอบความรู้สู่เยาวชน” ภารกิจส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้างสงขลา

@17 ก.ย. 65 09:31
โจากชุมชนส่งมอบความรู้สู่เยาวชนโนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส่งเสริมอาชีพชุมชน ทม.เขารูปช้างสงขลา SOCIAL ENTERPRISE: SE10/09/2565#ผักอินทรีย์ชุมชนหมู่แปดสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชนเขารูปช้าง สงขลา#SE#YsfSongkhla

มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

@16 ก.ย. 65 06:25
วันที่ 13 กันยายน 2565 พิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรังนางสาวอรุณ ไชยเต็ม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส ,นายพีระวิทย์ ช่องชะงัก เจ้าหน้าปฏิบัติการชุมชน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ภาคใต้ ,นายสายั

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286