เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ 1" วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

@4 พ.ค. 64 20:01
"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ 1"ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564กขป.เขต 12 ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สมาคมอาสาสร้างสุขและภาคีความร่วมมือ ร่วมปฎิบัติการรับมือโควิดระลอก 3 ด้วย "ธรรมนูญ on air" ประเดิมครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม ภายใต้ประเด็น "บทบาทประชาสังคมรับมื

"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"

@27 เม.ย. 64 10:49
"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"บทเรียนการดำเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต 12 พบว่าหากต้องการประสานทรัพยากร ลดช่องว่างการทำงานในเชิงพื้นที่ ซึ่งยังแยกส่วนต่างคนต่างทำ สามารถดำเนินการได้ โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้1)การทำงานร่วมในลักษณะ เก้าอี้ 4 ขา เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำง

เก็บตก "ปรับตัว " รับ COVID ระลอกเมษายน Node Flagshipจังหวัดตรัง

@26 เม.ย. 64 13:05
เก็บตก "ปรับตัว " รับ COVID ระลอกเมษายน Node Flagshipจังหวัดตรังวันนี้กับการประชุมออนไลน์เรียนรู้กระบวนการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(Action Research Evaluation) หรือ กระบวนการ AREกับ 40 กว่าชีวิตสถิติของ Node Flagship สูงสุดในการประชุมออนไลน์ มีทั้งตัวแทนคณะทำงานโครงการการจัดก

เครือข่าย Node Flagship ตรังปรับตัวรับ COVID ระลอกใหม่

@26 เม.ย. 64 13:02
ปรับตัวรับ COVID ระลอกใหม่ด้วยสถานการณ์ระบาด COVID ระลอกใหม่ในทำให้แผนการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯในประเด็นยุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัยและการจัดการขยะ ของNode Flagship จังหวัดตรังถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนัดหมายวงประชุมเห็นน่าค่าตากันที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ก

วงถอดบทเรียนการจัดการขยะเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการขยะจังหวัดตรัง (ตอนที่สอง)

@26 เม.ย. 64 12:58
วันที่สอง ถอดบทเรียนประเด็นการจัดการขยะ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะหลังจากเมื่อคืนคณะของพวกเรากว่าจะแยกย้ายก็ปาเข้าไปเวลากันประมาณสามทุ่ม เช้าวันนี้ก็เลยยืดหยุ่น ให้เวลาช่วงเช้ากับการสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตคนเกาะสุกร relax สบาย ๆ และกินข้าวยามเช้ากับเมนูง่าย ๆ ทั้งข้าวต้มเบายอดม่วง และข้าวผ

วงถอดบทเรียนการจัดการขยะเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการขยะจังหวัดตรัง

@26 เม.ย. 64 12:55
สามทุ่มกว่าแล้วกว่าวงพูดคุยจะแยกย้ายพักผ่อนกับวงถอดบทเรียนการจัดการขยะเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการขยะจังหวัดตรังโจทย์ใหญ่ที่เชื่อเหลือเกินว่าเป็นหนักอกหนักใจของใครหลาย ๆ คนจังหวัดตรังก็ไม่ต่างๆ กับอีกหลาย ๆ จังหวัดที่นับวันปัญหานี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงประชากร การเปลี่ยน

งานประเมินภายใน "กขป.เขต 12"

@20 เม.ย. 64 13:30
"ประเมินภายใน"ทีมประเมินภายใน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 นำโดย ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา กำหนดกรอบการเขียนรายงานประเมินภายใน งานในภาพรวมของกขป.เขต 12การประเมินภายในที่อาศัยกรอบการวิจัยนำทาง จะช่วยสังเคราะห์บทเรียน กระบวนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะเพื่อส่งต่อ

เยี่ยมเยียนบางด้วน

@9 เม.ย. 64 07:42
เยี่ยมเยียนบางด้วนวันที่สองของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ขยายผลองค์ความรู้ สสส.เช้าวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ประมาณ 8.20 น. ทีมพัฒนาจุดการความรู้สุขภาวะ สสส. ภาคใต้ เริ่มเคลื่อนตัวจากโรงแรมที่พักจากตัวเมืองทับเที่ยงมุ่งหน้าสู่พื้นที่ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรังอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะร่ว

ก้าวการพัฒนาจุดจัดการความรู้สุขภาวะ สสส.ภาคใต้

@9 เม.ย. 64 07:39
ก้าวการพัฒนาจุดจัดการความรู้สุขภาวะ สสส.ภาคใต้อีกหนึ่งปฏิบัติการที่จะร่วมหนุนเสริมขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้จากโจทย์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ที่มีการทำงานสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่ 20 มีการสนับสนุนทุนงบประมาณโครงการให้อ

"กขป.กลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.ปัตตานี"

@7 เม.ย. 64 10:42
"กขป.กลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.ปัตตานี"วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔นัดคณะทำงานจังหวัดปัตตานี ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยกขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี พชอ. ๓ อำเภอได้แก่ อำเภอหนองจิก อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอเมือง ร่วมดำเนินกิจกรรมในปี ๖๔ เตรียมจัดทำธรรมนูญสุข

"ประเมินภายในประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม กขป.เขต ๑๒"

@5 เม.ย. 64 20:38
"ประเมินภายในประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม กขป.เขต ๑๒"วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ทีมประเมินภายในนัดหมายเลขาร่วม กขป. อนุกรรมการ และแกนนำประเด็นในหลายพื้นที่ร่วมประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ 4 ของการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒เป้าหมาย ๑.ส่งเสริ

เยาวชนรุ่นใหม่บ้านลาดกวางเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตรายผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ

@5 เม.ย. 64 16:44
วันที่ 1 เมษายน 2564 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. จัดกิจกรรม" เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ"ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา มูลนิธิ บ้านลาดกวาง ม.1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุงโดยมี นางสาวพราวพรรณ จันทร์ดำ พยาบาลโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง มาบรรยายถึงพ

16 ชุมชนร่วมพัฒนาการลดการพึ่งพิงยาสูบ เพื่อครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ

@5 เม.ย. 64 16:36
วันที่ 30 มีนาคม 2564 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย นายไฟซอล สะเหล็ม และทีมงานได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแกนนำในชุมชน ทั้ง 16 ชุมชนให้ได้นำไปพัฒนาชุมชนต่อไป ณ โรงแรมพาราไดส์ อ.หาดให

บ้านผังปาล์ม3 ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ภารกิจร่วมแสวงหาแนวทางการปลูกพืชทดแทนยาสูบ

@5 เม.ย. 64 16:25
วันที่ 23 มีนาคม 2564มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย นายไฟซอล สะเหล็ม และทีมงาน ได้จัดเวทีแสวงหาแนวทางการปลูกพืชทดแทนยาสูบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชทดแทนยาสูบได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่และดีที่สุด ของผู้ปลูกและผู้คนในชุมชน เน้นพืชผักปลอดสารพิษ

ช่วยกันปลดล็อค "คนไทยไร้สิทธิ" นำร่องสงขลาร่วมพัฒนาการเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ

@4 เม.ย. 64 13:31
วันที่ 3 เมษายน 2564 เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จ.สงขลาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมและประสานเครือข่ายการพัฒนาการเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยไร้สิทธิสถานะโดยมีมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประสานงานเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภ

"ประเมินภายใน ๔ ปี กขป.เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ"

@2 เม.ย. 64 21:17
"ประเมินภายใน ๔ ปี กขป.เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ"วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทีมประเมินภายในกขป.เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ นัดแกนนำเครือข่ายมาร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ทบทวนเป้าหมาย กระบวนการ วิธีการ ผลที่ได้ นำมาสู่การค้นหาช่องว่างและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไป๑.วิธีคิด

จังหวะก้าวจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดปัตตานี ความร่วมมือระหว่าง อบจ.และ สสส.

@2 เม.ย. 64 13:27
วันที่ 31 มีนาคม 2564 -1 เมษายน 2564 กับความพยายามของคณะทำงาน จาก สำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส.สำนัก6 และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายกเศรษฐ อัลยุฟรี และ ผอ.กอง ต่างๆที่มาร่วมคิดร่วมออกแบบการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดปัตตานีในลักษณะของกองทุนร่วมที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กร

“โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม”

@31 มี.ค. 64 12:40
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนสงขลา ได้เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งตามนโยบาย โโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมโ โดย สปสช.เขต 12 สงขลา ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลาโดยมีทั้งเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่าย

สัมมนาผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

@31 มี.ค. 64 12:18
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สัมมนาผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) จังหวัดยะลาเป็นการนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล ข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดนโยบ

ประชุมแกนนำพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมขับเคลื่อนงานประเด็นกลุ่มเปราะบางในปี 64 ร่วมกับ กขป.เขต 12

@29 มี.ค. 64 12:43
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ประชุมแกนนำพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมขับเคลื่อนงานประเด็นกลุ่มเปราะบางในปี 64 ร่วมกับกขป.เขต 121)เป้าหมาย 3 ตำบล ได้แก่ ต.หนองจิก ต.ปากู ต.กะมิยอ กิจกรรมอบรมและฝึกใช้ระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home วันที่ 6 เมษายน เวลา 10.00-15.00 น ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ผู้เข้าร่วม 1.ทีมจังหว

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286