ช่วยกันเติมช่องว่าง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

 • photo , 960x540 pixel , 61,580 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 26,977 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,365 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 41,387 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,424 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,232 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,027 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,934 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,796 bytes.

"ช่วยกันเติมช่องว่าง"

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

รอบเช้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับงานดูแลกลุ่มคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะสตรี จากข้อมูลที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการ เห็นชอบที่จะเน้นทิศทางการใช้เงินอุดหนุนให้กับกลุ่มองค์กรสตรีจัดทำโครงการเพื่อดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการที่แทบจะเป็นกลุ่มเดียวกัน หากกลุ่มสตรีสามารถช่วยเหลือดูแลสตรีด้วยกันก็จะใช้เงินกองทุนได้เกิดคุณค่ามากขึ้น

รอบบ่ายประชุมร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายฯขยายผลแอพพลิเคชั่น iMed@home และข้อมูลคนยากลำบากฯที่จัดเก็บร่วมกันที่ปัจจุบันอยู่ในระบบ 3500 คน(บวกกับข้อมูลจากการสำรวจของพมจ. อีกราว20,000 ราย) ได้ข้อสรุปดำเนินการใน 3 รูปแบบ 1)แปรผลข้อมูลในพื้นที่ 3 อำเภอ(หาดใหญ่/เมือง/สิงหนคร)ให้องค์กร CSR สามารถเข้าถึงและส่งต่อความช่วยเหลือได้โดยตรง ผ่านแอพฯที่ศูนย์อาสาสร้างสุขจะดำเนินการ องค์กรเหล่านี้จำเป็นจะต้องหาแกนนำที่เป็นข้อต่อให้เจอและทำงานพัฒนาระบบไปด้วยกัน อาทิ บริษัท ห้างร้าน โรงงาน สหกรณ์ โรตารี่ ไลออนท์ มหาวิทยาลัย สมาคม/มูลนิธิ วัด/มัสยิด เป็นต้น 2)พัฒนาโครงการเด่น ได้แก่ โครงการช่วยเหลือในด้านบ้าน(ประสานมหาวิทยาลัยออกแบบบ้านน็อคดาวน์ขนาด ABCเพื่ออุดช่องว่างคนที่ไม่มีที่ดิน/ต่างถิ่น) อาหาร และเครื่องนุ่งห่มที่เป็นความต้องการหลักในลักษณะใช้ครัวเรือนเป็นตัวตั้ง และโครงการธนาคารแพมเพิร์ส นำเสนอสู่องค์กร CSR เพื่อแสวงหาความร่วมมือ 3)ร่วมกับชุมชน/อปท.ระดับตำบลในพื้นที่เครือข่ายการทำงาน เช่นตำบลที่มีศูนย์สร้างสุขชุมชน ตำบลที่มีหรือจะทำธรรมนูญตำบล/ตำบลในเครือข่ายศปจ. ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหารายกรณี จะเป็นโอกาสในการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างอบจ./กองทุนฟื้นฟูฯ (ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์,ศูนย์สร้างสุขชุมชนและปรับสภาพบ้าน)พมจ.(ศูนย์ csrจังหวัด,กองทุนกลางจังหวัด,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,ศูนย์บริการคนพิการ) พช.(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) อปท.(กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น) มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ. ศูนย์อาสาสร้างสุข มหาวิทยาลัย ฯลฯ

การประสานงาน ระบบข้อมูล ช่องทางติดต่อ call center การบูรณาการงบประมาณตามบทบาทภารกิจ กองทุนกลางระดับพื้นที่/จังหวัด บัญชีกองทุนที่มีของประเทศไทย เหล่านี้คือช่องว่างที่จะช่วยกันเติมเต็มระบบท่ามกลางทรัพยากรที่ไม่ได้ขาดแคลน กับปัจจัยความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ด้วยนโยบายที่เหมาะสม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9922
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง